TEMEL BİLGİLER

Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları:

Doğal gaz yakan cihazların (brülör, bek v.b.) önünde gerekli basıncı ayarlayan ve emniyeti sağlayan cihazlar grubuna gaz kontrol hattı adı verilir. Gaz kontrol hattında kullanılacak olan ekipmanlar yakıcının kapasitesine, brülör tipi ve şekline bağlı olarak değişiklik gösterir. Buna göre gaz kontrol hattındaki ekipmanlar belirlenirken sistemin özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Gaz kontrol hattı ekipmanlarının yakma sistemine uygunluğu brülör üreticisi firmanın sorumluluğundadır.

– Brülör Vanası: Servis ve emniyet amacıyla gaz açma/kapamayı temin etmek için kullanılan küresel vanadır.
– Esnek Boru (Kompansatör): Brülördeki titreşimin tesisata geçişini zayıflatmak için kullanılan ekipmandır. Üniversal tip olmalıdır.
– Gaz Basıncı Ölçme Cihazı (Manometre): Hat üzerindeki gaz basıncını ölçmek için kullanılan ekipmandır.
– Filtre: İlk otomatik ayar elemanının veya gaz basınç regülatörünün hemen önüne gaz kontrol hattı ekipmanlarını kirlilikten korumak amacı ile yerleştirilmelidir.
– Gaz Basınç Regülatörü: Gaz kontrol hattı girişindeki gaz basıncını brülör için gerekli basınca düşüren ekipmandır.
– Relief Valf (Emniyet tahliye vanası): Sistemi aşırı basınca karşı koruyan anlık basınç yükselmelerinde fazla gazı sistemden tahliye ederek regülatörün devre dışı kalmasını önleyen ekipmanlardır.
– Minimum Gaz Basınç Algılama Tertibatı (Minimum Gaz Basınç Presostatı): Regülatör çıkışındaki gaz basıncının brülörün normal çalışma basıncının altında kalması durumunda solenoid valfe kumanda ederek akışın kesilmesini sağlayan ekipmandır.
– Maksimum Gaz Basınç Algılama Tertibatı (Maximum Gaz Basınç Presostatı): Regülatör çıkışındaki gaz basıncının brülörün normal çalışma basıncının üstüne çıkması durumunda solenoid valfe kumanda ederek gaz akışını kesen ekipmandır.
– Otomatik Kapama Valfi (Solenoid Valf): Sistemin devre dışı kalması gerektiği durumlarda aldığı sinyaller doğrultusunda gaz akışını otomatik olarak kesen ve ilk çalışma esnasında sistemin emniyetli olarak devreye girmesini sağlayan ekipmanlardır.
– Sızdırmazlık Kontrol Cihazı (Valf doğrulama Sistemi): 1200 kW ve üzeri kapasiteli sistemlerde ve ayrıca kapasitelerine bakılmaksızın, kızgın yağlı, kaynar sulu, alçak ve yüksek basınçlı buharlı sistemlerde kullanılması zorunludur.
– Yangın Vanası: Bulunması tavsiye edilir.

Atmosferik brülör gaz kontrol hattı ekipmanları

 

1- Küresel vana 2- Manometre
3- Gaz filtresi 4- Test nipeli
5- Gaz basınç regülatörü 6- Relief valf
7- Tahliye hattı (vent) 8- Presostat (Asgari gaz basınç)
9- Solenoid valf 10- Brülör

 

Fanlı brülör gaz kontrol hattı ekipmanları

1- Küresel vana; 2- Kompansatör;
3- Test nipeli; 4- Filtre;
5- Manometre (musluklu); 6- Gaz basınç regülatörü;
7- Relief valf; 8- Tahliye hattı (vent);
9 Presostat (Asgari gaz basınç); 10- Solenoid valf;
11- Brülör; 12- Sızdırmazlık Kontrol Cihazı;

 

 

0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

©2023 Focus Endüstri

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?