TEMEL BİLGİLER

Dünyada fosil yakıt tüketimi ve sera gazı karbon dioksit salınımı artarak devam ediyor. Sanayide enerjiyi verimli kullanmak, ekonomik işletmecilik ve kaliteli üretim esastır. Ayrıca sera gazı CO2 salınımı azaltılarak yapılan üretim firmaların çevresel kalitesini iyileştirir. Endüstrilye tesislerde proses ve yanma sonucu açığa çıkan sıcak baca gazları ile önemli miktarda atık ısı atmosfere atılmaktadır. Bu atık ısının belli bir bölümünü işletmenin enerji verimliliği artıracak şekilde ekonomik olarak geri kazanmak ve atık enerji verimliliği amacıyla tekrar kullanmak mümkündür.

Fırınlarda yanma ve proses sonucu ortaya çıkan yüksek sıcaklıktaki atık ısı, geri kazanılarak yanma havasının ön ısıtılmasında kullanılması ile enerji verimliliğinin artırılması, fosil yakıt tüketiminin ve sera gazı CO2 emisyonunun azaltılması açısından çok önemlidir. Bu işler merkezi reküperatörler ve reküperatif brülörler ile yapılabilmektedir.

Reküperatif brülörler: Egzoz gazı ısısını yanma havasının ön ısıtma yapmak üzere baca olarak kullanılırlar.Modern geri kazanımlı brülör sistemleri, eski sistemlerden önemli ölçüde daha yüksek verime sahip olduklarından, eski veya yaşlanmakta olan geri kazanımlı brülörlerin değiştirilmesiyle tasarruf sağlanabilmektedir.

Fırında 900°C’lik bir proses veya yanma sıcaklığında fırın çıkışı, ısı değiştirme girişinde egzoz gaz sıcaklığı, ön ısıtmalı hava sıcaklığı olarak reküperatif brülörlerde kullanılırsa, yanma havası 400°C sıcaklığa kadar ısıtılır ve yanma havası ön ısıtmasız soğul yakıcılara göre %40 lara varan enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Reküperatif Brülörler, brülör tasarımının bir arçası olarak, brülör gövdesinden geçen ısıtılmış ısıyı alan, ısı değiştirici yüzeylere sahiptir. Reküperaitf brülör, yanma havasını yakıtla karıştırmadan önce ısıtmak için egzozdan çıkan atık gazın ısısını kullanır. Reküperatif brülörler, atık egzoz gazları ısısı ile besleme borusundan gelen yanma havası arasında termal temas sağlamak için kullanılan borular, oluklar, karşı akım akışı ve kanatlar gibi çeşitli özelliklere sahip bir iç ısı eşanjöründen oluşur. Tasarım, hem egzoz gazı hem de atık ısıyı, reküperatif brülör memesinin gövdesinden toplayarak ve ikisini de yanma havasına aktarmak için kullanarak çalışır. Yanma havasının ön ısıtılması, yanma verimliliğinin artmasına ve böylece nozülden daha fazla ısınmaya neden olur. Brülör ve nozüllün fırın gövdesine yerleştirildiği ve atık ısının, egzoz gazlarından konveksiyonla brülöre aktarıldığı belirtilmelidir.

 

KENDİNDEN REKÜPERATÖRLÜ REKÜPERATİF BRÜLÖRLERDE SINIFLANDIRMA

Konveksiyonel, radyasyon, kombine, seramik, metalik, yüksek verimli, kompakt, yüksek hızlı alev, Düşük Nox li olarak sınıflandırılabilmektedir.

Reküperatif sistem içeren brülörler, yanma havasını yakıtla karışmadan önce ön ısıtmak için egzoz gazlarının ısısını geri dönüştürdüğü için aynı ısı eşanjörleri prensibini kullanır. Isı eşanjörü, brülörün içine yerleştirilmiş metalik veya seramik malzemelerden yapılabilmektedir.

Self reküperatif yüksek hızlı brülörler, serbest alev, uzun veya düz alevdir. Ancak, radyant borular için dolaylı ateş versiyonunda da mevcuttur. Sınırlayan şartlari brülör ve nozul, fırın gövdesine yerleştirilmelidir.

REKÜPERATİF BRÜLÖRLERİN KULLANIM ALANLARI

Alüminyum geri kazanımında alüminyum ergitme fırınlarında, EAF fırınları, Haddehaneler, tavlama fırınları, ergitme fırınları, fiber glas, metal döküm, gaz yakma fırınları, radyan borulu sistemler. Tekrar ısıtma fırınları, emaye fırınları polimer sanayi, cam ergitme fırınları, gıda kurutma, sermaik ve metalürji sanayinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, Parlak tav, iyileştirme, karbonizasyon,ostenitleştirme, menevişleme, sertleştirme, karbonitrasyon, normalizasyon, pota kurutma, pota ısıtma, kızartma fırınları, homojenize fırınları vb. birçok fırınlar kullanılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite Aralığı : 4 kw-650 kw prosese uygun güç aralıkları

Metal veya seramik namlu uygulamaları

Sıcaklığa bağlı seramik veya metalik radyant tüpler ile kullanılması

Yakıtlar : Doğalgaz, propan, LPG, düşük kalorili gazlar.

0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

©2023 Focus Endüstri

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?