TEMEL BİLGİLER

Çelik endüstrisindeki en önemli konular her zaman enerji tüketimi ve hava kirliliği olmuştur. Özellikle de iklim değişikliğine ilişkin Kyoto Protokolü’nün yürürlüğe girdiği Nisan 2002’den sonra. O tarihten beri, uluslararası otoriteler tarafından öngörülen fosil yakıtla çalışan fırınlar için performans hedefleri çok daha katı hale geldi. 2020 yılına kadar fırın teknolojisi, NOx emisyonlarının azaltılması (~% 90 oranında) ve yakıt tüketiminin azaltılması (20-30 %) yakıt değişimi yeteneği, tesis küçültme, ürün kalitesini iyileştirme ve maliyet azaltma gibi diğer hedeflere yöneldiler.

Bu nedenle, çelik üretimi endüstrisi için yakma sistemlerinin tasarımında ana hedefler, aynı anda elde edilecek olan enerji verimliliği artışı ve kirletici emisyonların azaltılmasıdır. Fırın verimliliğini artırmak için en yaygın olarak kullanılan teknik, yakıt tüketimini önemli ölçüde düşürdüğü için kapsamlı hava ön ısıtmasıdır. Bununla birlikte, iyi bilinen dezavantaj, NOx emisyonlarının paralel olarak artmasıdır.

Bu bakış açısına göre, çelik endüstrisi, alevsiz teknolojinin temel bilgilerinin geliştirilmesinden dolayı kendine özgü faydalara sahiptir, bu da önemli ölçüde daha düşük NOx emisyonları ve termal tekdüzelik göstermektedir.

Halihazırda, haddehane kütük tav fırınları için, CO2 azaltımına yönelik birincil yöntemlerin, kesinlikle spesifik tüketim veya yanma verimliliği ile ilgili olarak ele alınması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda, alevsiz rejeneratif brülörlerin  kullanılması bu fırın uygulamalarında, NOx emisyon azaltımı ile birlikte enerji tasarrufunu hedeflemek için doğru yaklaşım olduğunu göstermiştir. Ancak Avrupa’da, büyük boyutlu, çok düşük NOx rejeneratif sistemlerin endüstriyel uygulamasının eksikliği nedeniyle, mevcut çelik tavlama fırınlarına uygulanmadan önce operasyonda nasıl geliştirilmesi gerektiği bilinmelidir.

Alevsiz brülörün bir soğuk yanma odası içinde alevsiz modda çalıştırılmasının mümkün olmadığını olmamaktadır. Bu nedenle, yanma odası, fırın yakıtın kendiliğinden tutuşma sıcaklığını aşar aşmaz alevsiz moda  geçirilebilen sabit alevle ısıtılmalıdır. Bu prosedür, Alevsiz brülörlerini kullanıldığında benimsenen standart bir prosedürdür. Fırın içi sıcaklık 750 dereceleri geçtiği anda brülörler alevi keser ve içeriye hava ve gaz püskürtmeye başlar ve yanma odasını fırın içi olarak kullanır. Bu sayede fırının her noktasında homojenize bir sıcaklık sağlandığı için, tavlanan kütüğün her tarafına eşit şekilde tavlama yapılmaktadır. Bu sayede tufal oranı ciddi oranda düşürülmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Geniş kapasite aralığı,

Düşük NOx değeri,

Tufal oranında azalma,

KULLANIM ALANLARI

Demir-çelik sektörüne kütük tavlama fırınları, Isıl işlem fırınları, çelik tavlama fırınlar.

0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

©2023 Focus Endüstri

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?